ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ


Η βαθμολογία του μαθήματος Λογική Σχεδίαση, που εξετάστηκε κατά την τρέχουσα εξεταστική περίοδο, έχει αναρτηθεί στη σελίδα e-learning του μαθήματος:


https://elearning.cm.ihu.gr/course/view.php?id=51

Ο διδάσκων

Ιωάννης Καλόμοιρος