Βαθμολογία Μαθηματικά Ι (Πανεπιστημίου), Φεβρουάριος 2022

Οι βαθμολογίες, όπως και οι λύσεις των θεμάτων, έχουν αναρτηθεί στο elearning, στην ιστοσελίδα:

https://elearning.cm.ihu.gr/mod/forum/view.php?id=7756

Ο διδάσκων,

Χρήστος Αναστασίου, Καθηγητής