ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Εξέταση για όσους φοιτητές έχουν νοσήσει κατά το διάστημα της εξεταστικής.

Η εξέταση στο μ΄θημα ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜ¨ΕΝΩΝ για όσους φοιτητές έχουν νοσήσει κατ΄α το διάστημα της εξεταστικής του Φεβρουαρίου 2022, θα πραγματοποιηθεί σε συμπληρωματική εξεταστική την ΤΕΤΑΡΤΗ 23-02-2022 και ώρα 18:30 στο Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων.

Βασική προϋπόθεση για να εξεταστεί κάποιος φοιτητής που νόσησε, στις εξετάσεις αυτές είναι να έχει την ένδειξη «ΚΟΚΚΙΝΟ» στη λίστα του edupass κατά την ημερομηνία της κανονικής εξέτασης του μαθήματος. Ο έλεγχος της λίστας του edupass πραγματοποιείται από τον υπεύθυνο covid του Τμήματος.

Ο Διδάσκων
Αλκιβιάδης Τσιμπίρης