ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ I

Η ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΔΙΩΡΑ ΕΝΑΛΛΑΞ, ΩΣ ΕΞΗΣ:


Α) Οι φοιτητές που θα το παρακολουθήσουν για πρώτη φορά θα προσέλθουν τις παρακάτω ημερομηνίες:
ΔΕΥΤΕΡΑ 28/02/2022      Ε1   

ΤΡΙΤΗ      01/03/2022      Ε2, Ε3     

ΤΡΙΤΗ      08/03/2022      Ε5,  Ε6   

ΔΕΥΤΕΡΑ 14/03/2022      Ε4


Β) Οι Παρατηρητές, θα προσέρχονται ανά 12 άτομα (από τον πίνακα  που θα ανακοινωθεί από το E-Labs)


    Οι πρώτοι 12 θα προσέλθουν την Δευτέρα, 28/02/2022 και ώρα 10:00-12:00