Επαναληπτική εξέταση σε Μαθηματικά Ι και Γραμμική Άλγεβρα (λόγω COVID-19)

¨¨Η επαναληπτική εξέταση θεωρίας στα Μαθηματικά Ι (Πανεπιστημίου/ΤΕΙ) και Γραμμική Άλγεβρα για όσους νοσούσαν από COVID-19 την ημέρα των κανονικών εξετάσεων θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 28/2, 12.00-14.00. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν επιβεβαιωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα στον διδάσκοντα κ. Χρ. Αναστασίου hristosa@ict.ihu.gr και να προσέλθουν στο γραφείο του στις 11.45 της ίδιας μέρας. Η διαδικασία εξέτασης θα είναι παρόμοια με την κανονική, προφανώς σε διαφορετικά θέματα. Βασική προϋπόθεση για να εξεταστεί κάποιος φοιτητής που νόσησε στις εξετάσεις αυτές είναι να έχει την ένδειξη «ΚΟΚΚΙΝΟ» στη λίστα του edupass κατά την ημερομηνία της κανονικής εξέτασης του μαθήματος. Ο έλεγχος της λίστας του edupass πραγματοποιείται από τον υπεύθυνο covid του Τμήματος.

Ο διδάσκων

Χρήστος Αναστασίου, Καθηγητής