ΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η τεχνική εταιρεία συμβούλων CONSORTIS (www.consortis.gr) με έδρα στην ανατολική Θεσσαλονίκη,αναζητά μόνιμο συνεργάτη ο οποίος θα ασχοληθεί με το iso27001 ως υπεύθυνος ασφάλειας πληροφοριών και θα συνεργάζεται στενά με το τμήμα IT.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν:

 • Πτυχίο στον τομέα της πληροφορικής
 • Προϋπηρεσία
 • Καλή γνώση αγγλικών
 • Δίπλωμα οδήγησης
 • Δυνατότητα εγκατάστασης και υποστήριξης δομημένης καλωδίωσης, ενσύρματων και ασύρματων δικτύων (WiFi), Servers, ηλεκτρονικών υπολογιστών και εκτυπωτών
 • Ικανότητα διαχείρισης διακομιστών Windows
 • Κατανόηση σχετικά με τις έννοιες του Networking και Firewalls

Βασικές αρμοδιότητες:

 • Τήρηση συστήματος ασφαλείας πληροφοριών (iso27001). Εφαρμογή κανονισμών ασφάλειας δικτύων και ενημέρωση/εκπαίδευση χρηστών. Μηχανογράφηση υποδομής και διατήρηση αρχείων καταγραφής IT εξοπλισμού, εφαρμογών και αδειών χρήσης
 • Υποστήριξη στη συντήρηση συστημάτων της εταιρείας (έλεγχος, αναβαθμίσεις, αντικαταστάσεις εξοπλισμού)
 • Υποστήριξη σε τομείς όπως: servers, δίκτυα, λογισμικά, υπολογιστές, εκτυπωτές, τηλεφωνία

 H εταιρία προσφέρει:

 • Μόνιμη απασχόληση
 • Κάλυψη εξόδων μετακίνησης για τις ανάγκες της εταιρείας
 • Πακέτο αποδοχών αναλόγως των προσόντων του υποψηφίου
 • Προοπτικές εξέλιξης
 • Δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας

Αποστολή βιογραφικών: info@consortis.gr

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

Με εκτίμηση,Phoenix Centre | 27 Georgikis Scholis Avenue
PO Box 4316 | 57001 Pylaia | Thessaloniki | Greece

Phoenix Centre | Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 27
Τ.Θ. 4316 | 57001 Πυλαία | Θεσσαλονίκη

T: +30 2310 889 336, +30 2310 888 333
F: +30 2310 889 338 | E: info@consortis.gr

www.consortis.gr