Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μετάταξη μόνιμων εκπαιδευτικών Α’/θμιας και Β’/θμιας εκπαίδευσης, κατόχων Διδακτορικού ∆ιπλώματος σε κατηγορία Ε.∆Ι.Π., στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Μηχανικών του ΔΙ.ΠΑ.Ε.

Η προκήρυξη

Η γραμματέας
Ευλαμπία Μαραντίδου 
ΔΙ.ΠΑ.Ε.
Σχολή Μηχανικών
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής,Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών 
Πανεπιστημιούπολη Σερρών
Τηλ: 2321049128