Ειδικά Θέματα Βάσεων Δεδομένων. Εργαστηριακά Τμήματα Παρασκευής 11-3-2022.

Τα Εργαστηριακά Τμήματα Παρασκευής (Ε2, Ε3, Ε4 και Ε ΤΕΙ) του μαθήματος Ειδικά Θέματα Βάσεων Δεδομένων ΔΕΝ θα υλοποιηθούν την Παρασκευή 11-3-2022 λόγω κωλύματος του Διδάσκοντα. Η αναπλήρωση τους θα γίνει σε συνενόηση με τον διδάσκοντα όταν επανέλθει.