Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας

Ανακοίνωση

Ενημερώνουμε τους φοιτητές του Τμήματος ότι, το μάθημα Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας, θα πραγματοποιηθεί στο εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, και η διδασκαλία του θα ξεκινήσει μόλις υπογραφεί η σχετική σύμβαση από τον Ακαδημαϊκό Υπότροφο.

Η ημέρα και ώρα θα ανακοινωθεί σε επόμενη ανακοίνωση.

Γραμματεία Τμήματος