Κρούσμα Covid στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών

Σας ενημερώνουμε ότι υπήρξαν κρούσματα στο Τμήμα μας για τα οποία ενημερωθήκαμε στις 5-3-2022. ¨Τα άτομα αυτά βρέθηκαν στους χώρους του Πανεπιστημίου με αρνητικό rapid test. ¨Οι αίθουσες στις οποίες παρακολούθησαν μαθήματα είναι: 

Αμφιθέατρο Πληροφορικής ( 2-3-2022, 16:00-21:00 και 3-3-2022, 14:00-17:00)Αίθουσα 302 (3-3-2022, 10:00-13:00, 4-3-2022, 09:00-12:00 ) , Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής Η/Υ ( 3-3-2022, 18:00-20:00 ), Εργαστήριο Ηκεκτρικά Κυκλώματα ( 2-3-2022, 12:00-14:00 και Γυμναστήριο( 2-3-2022, 15:00-16:00). Παρακαλούνται οι φοιτητές και καθηγητές που ήταν στην ίδια αίθουσα να ελέχονται με selftest ή rapid test όπως προβλέπουν οι οδηγίες του ΕΟΔΥ. Έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα και έχουν ενημερωθεί όσοι σχετίζονται με τα κρούσματα αυτά.

Σας ενημερώνουμε ότι  για την τήρηση των προϋποθέσεων συμμετοχής με Φυσική παρουσία στους χώρους του πανεπιστημίου, θα πρέπει να συνδεθείτε και να υποβάλετε αίτηση στην ειδική πλατφόρμα «edupass.gov.gr». Επίσης  θα πρέπει οι μετέχοντες στη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία να φέρουν αποδεικτικό ότι πληρούν μια από τις προϋποθέσεις του άρθρου 3, της ΚΥΑ.(http://ict.ihu.gr/archives/4000) (https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A9%CE%A6%CE%9C46%CE%A8%CE%963%CE%A0-%CE%9E%CE%9C%CE%A9?inline=true)