Απασχόληση φοιτητών πρακτικής στο ΚΗΔ ΑΠΘ

Καλημέρα σας, με το παρών email θα ήθελα να σας γνωστοποιήσω το διαρκές ενδιαφέρον που έχει το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΑΠΘ για την απασχόληση φοιτητών 6μηνης πρακτικής με σπουδές στο ευρύτερο πεδίο της Πληροφορικής. Πιο συγκεκριμένα:

«Το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΚΗΔ) του ΑΠΘ επιθυμεί να απασχολήσει 4 τελειόφοιτους/ες φοιτητές/τριες Τμημάτων των πρώην ΤΕΙ στην περιοχή ΤΠΕ (ενδεικτικά αναφέρονται: Τμήματα Πληροφορικής, Πληροφορικής & Επικοινωνιών,

Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Μηχανικών   Πληροφορικής) για Πρακτική Άσκηση με άμεση έναρξη και για έξι μήνες στο πλαίσιο της υποχρεωτικής πρακτικής άσκησης του Τμήματός τους.

Οι φοιτητές/τριες θα απασχοληθούν στην κάλυψη αναγκών των Τμημάτων Υπολογιστικών Υποδομών, Δικτυακών Υποδομών, Ανάπτυξης Υπηρεσιών, Υποστήριξης και Ψηφιακής Μάθησης, Ασφάλειας ΤΠΕ του ΚΗΔ με ανάλογα αντικείμενα.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Διαχείρισης του ΚΗΔ, τηλ.: 2310.99.8433, 8462, 8479, email: admin@it.auth.gr

Σας ευχαριστώ θερμά για το χρόνο σας.

Γιώργος Παζαράς

Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΠΘ

Τμήμα Υπολογιστικών Υποδομών

IT-AUTH, Thessaloniki, Greece

Tel. Work: +30-2310991301

Fax. Work: +30-2310999100

E-Mail : gpazaras@it.auth.gr

Web : https://it.auth.gr