Εργαστήρια Μεθοδολογίας Προγραμματισμού 17/3/22

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι τα εργαστήρια Μεθοδολογίας Προγραμματισμού σήμερα 17/3/22 το απόγευμα 18:00 – 21:00 δεν θα πραγματοποιηθούν λόγο εκτάκτου θέματος του διδάσκοντα.

Αναπλήρωση κατόπιν συνεννόησης με τους φοιτητές.

Ο Διδάσκων

Πεταλίδης Νικόλαος