Τεχνολογίες Διαδικτύου Θ – αναβολή μαθήματος και αναπλήρωσή του

Η διάλεξη του μαθήματος Τεχνολογίες Διαδικτύου δεν θα γίνει τη Δευτέρα 21/3 λόγω ανειλημμένης υποχρέωσης του διδάσκοντα.
Θα αναπληρωθεί την Πέμπτη 24/3 στις 13:00 στην ίδια αίθουσα (302).

Ο Διδάσκων