Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα Ι (Θεωρία) – αναβολή μαθήματος

Η διάλεξη του μαθήματος Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα Ι (Θεωρία) δεν θα γίνει τη Τρίτη 29/3 λόγω κωλύματος του διδάσκοντα. Η αναπλήρωση της διάλεξης θα γίνει σε συνεννόηση με τους φοιτητές.

Ο  διδάσκων