Ανακοίνωση σχετικά με την προκήρυξη διαγωνισμού για τη δημιουργία λογότυπου της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

Παρακαλούμε πολύ να ενημερώσετε τα μέλη της φοιτητικής κοινότητας του Τμήματός σας, προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου (μεταπτυχιακό, διδακτορικό) σχετικά με την προκήρυξη διαγωνισμού για τη δημιουργία λογότυπου της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

Συνημμένα σας αποστέλλουμε την προκήρυξη του διαγωνισμού και παρακαλούμε να την αναρτήσετε στην ιστοσελίδα του Τμήματός σας.

Η προκήρυξη

 Με εκτίμηση,

Ουρανία Νόττα

Πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας Φύλων ΔΙΠΑΕ

Καθηγήτρια Γεωπονίας