Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός – Αναβολή εργαστηρίου Ε3

Η διάλεξη του μαθήματος Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός  (Ε3-Εργαστήριο, 15:00 μμ-17:00 μμ) δε θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 4/4 λόγω κωλύματος του διδάσκοντα. Η αναπλήρωση του εργαστηρίου θα γίνει σε συνεννόηση με τους φοιτητές.

Ο Διδάσκων
Κλώνης Απ.