Αναστολή Εργαστηρίων Προγραμματισμού ΙΙ την Πέμπτη 7/4 και Παρασκευή 8/4

Τα εργαστήρια Προγραμματισμού ΙΙ για την Πέμπτη 7/4 (8πμ-2μμ) και Παρασκευή 8/4 (8πμ-2μμ) αναστέλλονται λόγο ασθενείας του διδάσκοντος.

Ο Διδάσκων

Ζιώγας Ιορδάνης