Αναβολή εργαστηρίων μαθήματος «Λειτουργικά Συστήματα Ι»

Τα εργαστήρια του μαθήματος Λειτουργικά Συστήματα Ι δεν θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 8/4 λόγω ασθένειας του διδάσκοντα. Η αναπλήρωση των εργαστηρίων θα γίνει σε συνεννόηση με τους φοιτητές.
Ο διδάσκων,
Γ. Καραγιάννης