ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΣΚΗ

Η προκήρυξη

Τζιώτζιου Χριστίνα.

Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης, Πρωτοκόλλου και Αρχείου

Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

14ο χλμ. Θεσ/νίκης  –  Ν. Μουδανίων, 57001 Θέρμη

Τηλέφωνο: 2310 807 545

E-mail:ctziotziou@ihu.gr