Σεμινάρια Κατάρτισης με τίτλο: «Πιστοποίηση Τεχνικών Δικτύων Οπτικών Ινών»

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών (Πανεπιστημιούπολη Σερρών), μέσω του ΚΕΔΙΒΙΜ του Δι.Πα.Ε., προσφέρει σεμινάρια κατάρτισης σε θέματα εγκαταστάσεων δικτύων οπτικών ινών. Τα σεμινάρια απευθύνονται σε επαγγελματίες τεχνικούς και μηχανικούς του χώρου των ηλεκτρολογικών – ηλεκτρικών εγκαταστάσεων με ειδικό ενδιαφέρον στις εγκαταστάσεις δικτύων οπτικών ινών.

Η εκπαίδευση γίνεται σε κλειστά τμήματα των 10 ατόμων. Ελάχιστος αριθμός έναρξης προγράμματος: 5 άτομα, επειδή είναι δια ζώσης πρόγραμμα.
Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι για την κατάρτιση είναι περισσότεροι από τον αριθμό του τμήματος που θα δημιουργηθεί, οι παρακάτω δύο κατηγορίες ενδιαφερομένων θα προηγηθούν στη επιλογή των συμμετεχόντων.
1. Αδειούχοι Εγκαταστάτες Ηλεκτρολόγοι.
2. Απόφοιτοι Τμημάτων Μηχανικών Πληροφορικής ή συναφούς αντικειμένου.

Η συνολική διάρκεια του σεμιναρίου είναι 40 ώρες, με μέγιστο χρόνο υλοποίησης τον ένα μήνα. Συνήθως τα σεμινάρια ολοκληρώνονται δια ζώσης σε 2 πλήρη Σαββατοκύριακα (10 ώρες ανά ημέρα).

Στους καταρτιζόμενους που ολοκληρώνουν με επιτυχία την εκπαίδευσή τους χορηγείται, μετά από γραπτή δοκιμασία, Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης  (2 ECVET) και Βεβαίωση παρακολούθησης

Το κόστος συμμετοχής είναι 500 €, από τα οποία τα 250 € καταβάλλονται με την εγγραφή και τα υπόλοιπα πριν από την τελική εξέταση. Στους αποφοίτους του Τμήματος προσφέρεται έκπτωση 20%.

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δρ. Κωνσταντίνος Χειλάς, Καθηγητής.
e-mail επικοινωνίας: chilas@ihu.gr

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στη διεύθυνση http://kedivim.ihu.gr/optikes_ines/    

Έναρξη Α΄ κύκλου: 14/05/22. Περίοδος υποβολής αιτήσεων:  01/03/22 έως και 30/04/22
Έναρξη Β΄ κύκλου: 10/09/22. Περίοδος υποβολής αιτήσεων:  20/06/22 έως και 31/07/22

Την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μπορείτε να την υποβάλετε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: http://kedivim.ihu.gr/aitisi_ekpaideuomenou/