Θέση εργασίας: ICT Assistant

Αξιότιμοι κύριοι-ίες,

Η εταιρεία εύρεσης προσωπικού Konnekt, αναζητεί για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Ασύλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελλάδα, υποψηφίους για τον ρόλο του «ICT Assistant». Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μας: https://www.konnekt.com/jobs/operations-jobs/ict-assistant/27666
Παρακαλούμε για τη δημοσιοποίηση της εν λόγω θέσης (λ.χ. στην ιστοσελίδα σας, μέσα κοινωνικής δικτύωσης), καθώς και για την κοινοποίηση σε εμάς των σχετικών ηλεκτρονικών συνδέσμων (Links), όπου θα γίνει η ανάρτησή της.
Λάβετε επίσης υπόψη σας ότι ως τελευταία ημέρα δημοσίευσης της παρούσας θέσης εργασίας έχει οριστεί η 18η Απριλίου. Συνεπώς, θα παρακαλούσαμε στις 19.04.22 να έχει αποσυρθεί κάθε σχετική αναφορά / ηλεκτρονική δημοσίευση.
Με εκτίμηση,

Konstantinos Tagkoulis
Project Administrator

Logo

M: +30 6909464717  |  E: konstantinos.tagkoulis@konnekt.com  |  LinkedInW: https://www.konnekt.com  |  T: +356 99603681

Konnekt, Entrance C, Level 2, Capital Business Centre, San Gwann, SGN 3000