Εξέταση Προόδου του μαθήματος Αρχιτεκτονική Η/Υ – Εργαστήριο, για το Εαρινό Εξάμηνο 2021-2022

(Η εξέταση προόδου αφορά τόσο τους φοιτητές του Πανεπιστημιακού Τμήματος, όσο και τους φοιτητές του παλιού Τμήματος ΤΕΙ, και αφορά και αυτούς που το δηλώνουν για πρώτη φορά αλλά και τους παρατηρητές που το δηλώνουν για δεύτερη φορά ή περισσότερο).

Η εξέταση προόδου του μαθήματος Αρχιτεκτονική Η/Υ – Εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 6 Μαίου 2022, διαδικτυακά μέσω του exams.ict.ihu.gr και στο μάθημα «Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Εαρινό 2021-2022», όπου ο κάθε φοιτητής θα εξεταστεί σε ένα quiz που θα περιέχει τόσο ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, όσο και θέματα ανάπτυξης. Η εξέταση θα έχει διάρκεια 1 ώρα και θα πραγματοποιηθεί ως εξής:

Για τους φοιτητές του Πανεπιστημιακού Τμήματος (κανονικού εξαμήνου και παρατηρητές):

 • Συνεδρία Π1, Παρασκευή 6/5/2022, και ώρα 14:00, για όσους το επώνυμο αρχίζει από Α έως και Λ.
 • Συνεδρία Π2, Παρασκευή 6/5/2022, και ώρα 15:30, για όσους το επώνυμο αρχίζει από Μ έως και Ω.

Για τους φοιτητές του τμήματος ΤΕΙ:

 • Συνεδρία Τ1, Παρασκευή 6/5/2022, και ώρα 17:00, για όσους το επώνυμο αρχίζει από Α έως και Κ,
 • Συνεδρία Τ2, Παρασκευή 6/5/2022, και ώρα 18:30, για όσους το επώνυμο αρχίζει από Λ έως και Ω,

Ειδικά για τους φοιτητές ΤΕΙ, το δια ζώσης Εργαστηριακό Μάθημα την Πέμπτη 5/5/2022 και ώρα 16:00-18:00 ΔΕΝ θα πραγματοποιηθεί. Στην θέση του θα γίνει η Εξέταση Προόδου την Παρασκευή 6/5/2022, διαδικτυακά, στις Συνεδρίες Τ1 και Τ2. Προσέξτε ότι για τους φοιτητές ΤΕΙ, η μη προσέλευση στην Εξέταση Προόδου θα χρεωθεί με 1 δίωρη απουσία.

Η κάθε συνεδρία θα είναι διαθέσιμη στην αρχική σελίδα του μαθήματος «Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Εαρινό 2021-2022» στο exams.ict.ihu.gr, την συγκεκριμένη ημέρα και ώρα. Επομένως οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν κάνει login στο exams.ict.ihu.gr με τον ιδρυματικό τους λογαριασμό, πριν από την έναρξη της κάθε συνεδρίας. Επίσης θα υπάρχει επιτήρηση των φοιτητών μέσω Zoom μέσω του οποίου θα γίνει και η ταυτοποίηση των φοιτητών.

Άρα, για να δώσει εξετάσεις προόδου, ο κάθε φοιτητής θα πρέπει:

 • Να έχει διαθέσιμο Η/Υ και καλή σύνδεση στο internet.
 • Να συνδεθεί στην πλατφόρμα https://exams.ict.ihu.gr/.
 • Να εγγραφεί στο μάθημα «Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Εαρινό 2021-2022» στο exams.ict.ihu.gr.
 • Να συνδεθεί στην πλατφόρμα https://zoom.us/j/99227093383 με κάμερα και μικρόφωνο.
 • Να έχει μαζί του την φοιτητική ταυτότητα, ή σε περίπτωση απώλειας αυτής, την αστυνομική του ταυτότητα, για να την δείξει στους επιτηρητές όταν και όσες φορές του ζητηθεί.
 • Να συνδεθεί την ακριβή ώρα που αρχίζει η συνεδρία του, και ίσως και από πιο πριν, ώστε να υπάρχει επαρκής χρόνος να γίνει η ταυτοποίηση του φοιτητή.
 • Η «καθαρή» ώρα εξέτασης μέσω του quiz θα είναι 60 λεπτά.
 • Φοιτητές που δεν θα ταυτοποιηθούν ΔΕΝ θα μπορέσουν να εξεταστούν στο μάθημα.

Η συνεδρία θα αρχίζει «ακριβώς» και όχι «και τέταρτο». Δηλαδή π.χ. η συνεδρία Π1 θα ξεκινήσει ακριβώς στις 14:00 και όχι στις 14:15.

Δεν επιτρέπεται σε οποιονδήποτε φοιτητή να συμμετάσχει σε δύο η περισσότερες συνεδρίες εξέτασης. Σε τέτοια περίπτωση ο φοιτητής θα μηδενίζεται. Έτσι αν ένας φοιτητής ξεκινήσει την συνεδρία εξέτασης, δεν υπάρχει περίπτωση να την ακυρώσει, ή να την επαναλάβει αργότερα. Επομένως οι φοιτητές θα πρέπει να φροντίσουν να είναι διαθέσιμοι την ημέρα και ώρα που θα διεξαχθεί η συνεδρία στην οποία έχουν αντιστοιχηθεί.

Οι φοιτητές θα πρέπει εγκαίρως να διασφαλίσουν ότι έχουν το σωστό ονοματεπώνυμο στο προφίλ τους στο exams.ict.ihu.gr, ότι το ονοματεπώνυμό τους είναι στα Ελληνικά, και ότι έχουν προσθέσει στο επώνυμό τους και τον Αριθμό Μητρώου τους ως εξής:

Μικρό/Βαπτιστικό όνομα:       ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Επώνυμο:                                ΚΑΖΑΡΛΗΣ 1234

Επίσης πρέπει να βεβαιωθούν ότι έχουν καταχωρήσει στο προφίλ τους την σωστή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (ιδρυματικό email).

Οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν εγγραφεί στο μάθημα, στο https://exams.ict.ihu.gr/ για να έχουν δικαίωμα να εξεταστούν. Επίσης να σημειωθεί ότι για να εξεταστείτε στο Quiz Εξέτασης θα χρειαστεί να εισάγετε έναν 4ψήφιο κωδικό, ο οποίος θα γνωστοποιηθεί στους φοιτητές που θα συνδεθούν μέσω του ZOOM και θα περάσουν από την διαδικασία ταυτοποίησης. Επομένως αν ένας φοιτητής δεν συμμετάσχει στην διαδικασία ταυτοποίησης, δεν θα του γνωστοποιηθεί ο κωδικός και δεν θα μπορέσει να εξεταστεί στο Quiz Εξέτασης Προόδου του Εργαστηρίου.

Οι φοιτητές μπορούν να δοκιμάσουν μία Demo έκδοση της διαδικασίας εξέτασης ακολουθώντας το Quiz που ονομάζεται «Εξέταση Προόδου Εργαστηρίου Demo», που θα βρίσκεται στην αρχική σελίδα του μαθήματος «Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Εαρινό 2021-2022» στο exams.ict.ihu.gr, ώστε να εξοικειωθούν με το περιβάλλον εξέτασης. Προσέξτε ότι στην Demo έκδοση επιτρέπεται στους φοιτητές να κάνουν «Επαναπροσπάθεια του κουιζ». Όμως στην κανονική συνεδρία εξέτασης οι φοιτητές θα μπορούν να πραγματοποιήσουν μόνο μία προσπάθεια.

Για την εμφάνιση του παραθύρου εξέτασης θα πρέπει να επιτρέψετε τα αναδυόμενα παράθυρα (pop-ups) για την συγκεκριμένη τοποθεσία (exams.ict.ihu.gr), μετά από σχετικό μήνυμα του browser που χρησιμοποιείτε, ή να έχετε ρυθμίσει τον browser να επιτρέπει τα αναδυόμενα παράθυρα γενικά.

Προσέξτε ότι η σειρά των ερωτήσεων στο Quiz θα έχει το σκεπτικό Forward-Only δηλαδή όταν ο φοιτητής απαντήσει σε μία ερώτηση και πάει στην επόμενη, δεν μπορεί να ξαναγυρίσει πίσω.

Προσέξτε επίσης ότι στα θέματα ανάπτυξης δεν επιτρέπεται το copy-paste και επομένως θα πρέπει η συνολική απάντηση του φοιτητή να πληκτρολογηθεί στο σχετικό Edit Box.

Τα θέματα ανάπτυξης ενδέχεται να απαιτούν και εξήγηση με την μορφή μερικών προτάσεων, όπου ο φοιτητής θα εξηγεί στοιχειωδώς το πώς συνέθεσε την εν λόγω λύση της άσκησης (πρόγραμμα). Επίσης ενδέχεται να απαιτεί εκτέλεση του προγράμματος για συγκεκριμένες παραμέτρους και κοινοποίηση των αποτελεσμάτων, στο ίδιο Edit Box.

Για τα θέματα πολλαπλής επιλογής δεν υπάρχει αρνητική βαθμολογία.

Με την ολοκλήρωση των απαντήσεών του ο φοιτητής θα πρέπει να κάνει υποβολή πατώντας το κουμπί «Υποβολή όλων και τέλος» μέσα στην προθεσμία της συνεδρίας. Αν ο φοιτητής δεν προλάβει να κάνει υποβολή και λήξη η προθεσμία της συνεδρίας, τότε αυτόματα υποβάλλονται οι απαντήσεις του, όπως έχουν συμπληρωθεί μέχρι εκείνο το χρονικό σημείο.

Τα θέματα θα είναι τυχαία και διαφορετικά για κάθε εξεταζόμενο, και θα λαμβάνονται τυχαία από το σύστημα μέσα από μία μεγάλη βάση θεμάτων, που θα περιέχει περισσότερα θέματα από τον αριθμό των φοιτητών.

Τα θέματα θα είναι από την διδαχθείσα ύλη αλλά δεν θα αποτελούν ακριβή αντίγραφα των ασκήσεων του εργαστηρίου. Θα αποτελούν παραλλαγές των εργαστηριακών ασκήσεων που θα απαιτούν κατανόηση της ύλης και στοιχειώδη αυτενέργεια για την επίλυσή τους.

Επισημαίνεται ότι αν σε θέμα ανάπτυξης δοθεί ως απάντηση λύση άσκησης του εργαστηρίου που «μοιάζει» με το θέμα ανάπτυξης, αλλά αναφέρεται προφανώς σε διαφορετική εκφώνηση, η απάντηση θα μηδενίζεται με το σκεπτικό ότι θα είναι «εκτός θέματος», και με το σκεπτικό ότι οι λύσεις των ασκήσεων του εργαστηρίου θεωρούνται ότι είναι ήδη γνωστές στους φοιτητές. Οι φοιτητές δεν εξετάζονται για το αν μπορούν να ταιριάξουν μία εκφώνηση με μία έτοιμη λύση και να αντιγράψουν μία έτοιμη λύση άσκησης σε ένα Edit Box, αλλά για το αν έχουν στοιχειώδη κατανόηση της ύλης του μαθήματος και μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτά που έμαθαν για να λύσουν από το μηδέν μία νέα άσκηση.

Η εξεταστέα ύλη της εξέτασης προόδου περιλαμβάνει τα εξής:

Για τους φοιτητές του Πανεπιστημιακού Τμήματος:

από το 1ο έως και το 4ο εργαστηριακό μάθημα, από τις σημειώσεις του Εργαστηριακού μαθήματος που διανέμονται δωρεάν και που βρίσκονται τόσο στο elearning.cm.ihu.gr, όσο και στον FTP Server του Τμήματος.

Για τους φοιτητές του Τμήματος ΤΕΙ:

από το 1ο έως και το 5ο εργαστηριακό μάθημα, από τις σημειώσεις του Εργαστηριακού μαθήματος που διανέμονται δωρεάν και που βρίσκονται τόσο στο elearning.cm.ihu.gr, όσο και στον FTP Server του Τμήματος.

Κατά την εξέταση οι φοιτητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν τους Emulators που έχουν προταθεί για την επίλυση των ασκήσεων του μαθήματος και βρίσκονται στον FTP Server του Τμήματος, ή οποιονδήποτε άλλο τρόπο που επιτρέπει την ανάπτυξη προγραμμάτων Assembly 8088.

Κατά την εξέταση οι φοιτητές θα είναι υποχρεωμένοι να συνδεθούν και στο Zoom, και θα είναι υποχρεωμένοι να έχουν κάμερα και μικρόφωνο. Πριν από τη εξέταση θα γίνει ταυτοποίηση των φοιτητών με την επίδειξη της φοιτητικής ταυτότητας. Κατά την διάρκεια των εξετάσεων ο εκάστοτε καθηγητής θα είναι διαθέσιμος μέσω του Zoom για την επίλυση οποιουδήποτε προβλήματος προκύψει.

Εφιστάται η προσοχή στους φοιτητές να τηρήσουν την ανωτέρω κατανομή στις συνεδρίες, όπως και όλες τις παραπάνω συμβουλές, ειδάλλως μπορεί και να μην καταφέρουν να εξεταστούν στο εργαστήριο.

Η πρόοδος μετράει 40% στον τελικό βαθμό του εργαστηριακού μαθήματος, ενώ η τελική εξέταση μετράει 60%. Να σημειωθεί ότι η μη συμμετοχή ενός φοιτητή στην πρόοδο βαθμολογείται με 0. Άρα αν ένας φοιτητής δεν προσέλθει στην πρόοδο, θα μπορεί στην τελική εξέταση να διαγωνιστεί για το υπόλοιπο 60% του βαθμού

Οι διδάσκοντες

Σπύρος Καζαρλής, Καθηγητής

Μάντζου Θωμάς, Ακαδημαϊκός Υπότροφος