Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα Ι (Φροντιστηριακά μαθήματα)

Ενημερώνονται οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Τμήματος ότι θα πραγματοποιηθούν φροντιστηριακά μαθήματα στα πλαίσια του μαθήματος Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα Ι στη αίθουσα 302 ΣΤΕΦ τις ακόλουθες ημερομηνίες και ώρες:

  • Πέμπτη 5 Μαϊου 13:00-17:00
  • Πέμπτη 12 Μαϊου 13:00-17:00
  • Πέμπτη 19 Μαϊου 13:00-17:00
  • Πέμπτη 26 Μαϊου 13:00-17:00

Ο  διδάσκων