Εργαστήριο Προηγμένα Δίκτυα Η/Υ (ΤΕΙ)

Η εξέταση του εργαστηριακού μέρους του μαθήματος Προηγμένα Δίκτυα Η/Υ (πρόγραμμα σπουδών ΤΕΙ) θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης στην αίθουσα του εργαστηρίου Δικτύων Η/Υ του Τμήματος την Τρίτη 31/05/2022 στις 13:00.

Δρ. Α. Πολίτης