ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ-Ι

Η τελική εξέταση του εργαστηρίου Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα-Ι θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 1 Ιουνίου στο ΑΜΦ 302 και ώρα:     08:30-10:00    Οι φοιτητές του τετάρτου εξαμήνου κανονικής φοίτησης 
  10:30-12:00    Οι παρατηρητές ΔΙ.ΠΑ.Ε, Τ.Ε.Ι

Ο διδάσκων