ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ-ΙΙ

Η τελική εξέταση του εργαστηρίου Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα-ΙΙ θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 1 Ιουνίου στο ΑΜΦ 302 και ώρα:     08:30-10:00   Για όλους τους φοιτητές.

Ο διδάσκων