Φοιτητικές Εκλογές – Μαθήματα

Ανακοίνωση

Σας ενημερώνουμε ότι κατά την ημέρα διεξαγωγής των φοιτητικών εκλογών (Τετάρτη 18/5) δεν πραγματοποιούνται μαθήματα, όπως προβλέπεται από τον Εσωτερικό Κανονισμό του ΔΙΠΑΕ (άρθρο 30 έναρξη και λήξη διδασκαλίας-ακαδημαϊκό ημερολόγιο)

Η Ανακοίνωση

Γραμματεία Τμήματος