Αναπλήρωση του εργαστηρίου του μαθήματος «Αρχιτεκτονική Υπολογιστών» της Τετάρτης 18/5/2022, Τμήμα Ε3, και ώρα 12:00 – 14:00, λόγω φοιτητικών εκλογών

Λόγω των φοιτητικών εκλογών που θα διεξαχθούν την Τετάρτη 18/5/2022, τα προπτυχιακά μαθήματα δεν θα διεξαχθούν την συγκεκριμένη ημέρα, βάσει του Εσωτερικού Κανονισμού του ΔΙΠΑΕ. Συνεπώς το εργαστήριο του μαθήματος «Αρχιτεκτονική Υπολογιστών» για το Τμήμα Ε3, την Τετάρτη 18/5/2022 και ώρα 12:00 – 14:00 δεν θα διεξαχθεί.

Θα αναπληρωθεί όμως την Πέμπτη 19/5/2022 και ώρα 13:00 – 15:00 στον ίδιο χώρο (Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών) που διεξάγονται τα εργαστηριακά μαθήματα.

Ο διδάσκων

Σπύρος Καζαρλής

Καθηγητής