Αναβολή μαθημάτων του κ. Πεταλίδη

Τα μαθήματα (θεωρίας και εργαστηρίων) του διδάσκοντα κ. Πεταλίδη Νκολάου δεν θα πραγματοποιηθούν την τρέχουσα εβδομάδα. Η αναπλήρωση τους θα γίνει σε συνεννόηση με τους φοιτητές.

Ο διδάσκων Ν. Πεταλίδης