ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΙ

Οι φοιτητές των τμημάτων Ε2 και Ε3 να προσέλθουν την Τετάρτη 25/5 για την διεξαγωγή του εργαστηρίου.

Ο διδάσκων