Αναβολή μαθήματων «Αυτόματος και Ευφυής Έλεγχος (Θ)» και «Βιομηχανική Πληροφορική (Θ)» της 25/5/2021

Τα μαθήματα «Αυτόματος και Ευφυής Έλεγχος (Θ)» και «Βιομηχανική Πληροφορική (Θ)» της 25/5/2021 αναβάλλονται λόγω συμμετοχής του διδάσκοντα σε συνέδριο.