Τεχνολογίες Διαδικτύου Εργαστήριο. Προσοχή! Αλλαγή στο πρόγραμμα των Τμημάτων Ε2 και Ε5

Λόγω της διεξαγωγής των φοιτητικών εκλογών στις 18/5 και του γεγονότος ότι εκείνη την ημέρα ήταν προγραμματισμένη εξέταση των φοιτητών του Τμήματος Ε5, το πρόγραμμα προσέλευσης στον χώρο του εργαστηρίου τροποποιείται για όλους τους φοιτητές των Τμημάτων Ε2 και Ε5 ως εξής:

1. Οι φοιτητές του Τμήματος Ε5 θα προσέλθουν στο εργαστήριο την Τετάρτη 25/5 με σκοπό να εξεταστούν στο εργαστήριο. Επίσης, μπορούν να προσέλθουν οι φοιτητές του Τμήματος Ε2 που λόγω απουσίας δεν έχουν εξεταστεί.

2. Την Τετάρτη 1/6 θα προσέλθουν στον χώρο του εργαστηρίου όλοι οι φοιτητές και των δύο Τμημάτων για τη διεξαγωγή της τελευταίας εργαστηριακής άσκησης.