Εξέταση εργαστηρίου Φυσικής – ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΕΣ ΤΕΙ

Η εξέταση του εργαστηρίου Φυσικής ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΕΣ ΤΕΙ θα διεξαχθεί την Τρίτη 24/05/2022 και ώρα 17:00 – 19:00