ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ- Εξεταση Εργαστηρίου

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ για τα τμήματα Ε3, Ε6 του Πανεπιστημίου θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 06/06/2022 και ώρα 15:00 μμ – 17:00 μμ. Επίσης, η  εξέταση του εργαστηρίου ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ για τα τμήματα ΤΕΙ αλλά και για τους ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΕΣ ΤΕΙ  θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 06/06/2022 και ώρα 17:00 μμ – 19:00 μμ.

Ο Διδάσκων

Κλώνης Απόστολος