Φροντιστηριακό Μάθημα για το Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής Η/Υ

Την Τετάρτη 1 Ιουνίου 2022 και ώρα 19:00 θα διεξαχθεί προαιρετικό φροντιστηριακό μάθημα για το Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής Η/Υ, και ειδικά για το Κεφάλαιο 6 «Υπορουτίνες … Χρήση του Stack» και την Άσκηση 6.5.

Το φροντιστηριακό μάθημα απευθύνεται τόσο στους φοιτητές του Πανεπιστημιακού Τμήματος, όσο και στους φοιτητές ΤΕΙ.

Το φροντιστηριακό μάθημα θα διεξαχθεί στην εικονική αίθουσα
https://zoom.us/j/99227093383
από τον κ. Καζαρλή και μπορεί να το παρακολουθήσει όποιος θέλει, προφανώς χωρίς να παρθούν παρουσίες.