ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ – εξετάσεις εργαστηρίου

Οι εξετάσεις εργαστηρίου για τα τμήματα Ε1, Ε2, Ε4, Ε5 θα πραγματοποιηθούν τη ΔΕΥ 06/06/2022 ως εξής:

08:00 – 09:00  E1

09:00 – 10:00  E4

10:00 – 11:00  E2

11:00 – 12:00  E5

Οι παρατηρητές μπορούν να προσέλθουν σε οποιοδήποτε τμήμα.

Ο διδάσκων

Ε. Ούτσιος