ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (Ε) ΚΑΙ ΤΗΛΕΠ/ΝΙΑΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΨΗΛΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ (ΤΕΙ-Ε)

Ανακοινώνεται ότι η εξέταση του εργαστηρίου των παραπάνω μαθημάτων θα διεξαχθεί την Τετάρτη 8/6/2022 και ώρα 18.00.

Όσοι «παλιοί» φοιτητές δεν έχουν περάσει το εργαστήριο ΤΗΛΕΠ/ΝΙΑΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΨΗΛΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ (ΤΕΙ), καλούνται να το δηλώσουν στον διδάσκοντα (s.tsitsos@ict.ihu.gr).

Ο Διδάσκων

Σ. Τσίτσος