Ινστιτούτο Πολιτισμού, Δημοκρατίας και Εκπαίδευσης – 36ο Διεθνές Συνέδριο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών με θέμα «Αξιολόγηση και Παραγωγή Εκπαιδευτικού Υλικού, Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης»

Αξιότιμη κ. Μαραντίδου,

σας ενημερώνουμε ότι το Ινστιτούτο Πολιτισμού, Δημοκρατίας και Εκπαίδευσης διοργανώνει το 36ο Διεθνές Συνέδριο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών με θέμα «Αξιολόγηση και Παραγωγή Εκπαιδευτικού Υλικού, Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης», το οποίο θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά στις 17-19 Ιουνίου 2022.

Το 36ο Διεθνές Συνέδριο θα επικεντρώσει τις εργασίες του σε τρία βασικά και επίκαιρα θέματα της εκπαίδευσης, τα οποία είναι τα εξής:

1.         Η αξιολόγηση και η παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, η έκδοση του οποίου προγραμματίζεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

2.         Η Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Πρακτικές για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας.

3.         Η διοίκηση σχολικών μονάδων και η αξιολόγηση των στελεχών εκπαίδευσης, του έργου των εκπαιδευτικών και των μαθητών.

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω Zoom και θα μεταδοθεί ζωντανά στο κανάλι του Ι.ΠΟ.Δ.Ε. στο Youtube: ipode gr για ελεύθερη παρακολούθηση.

Παρακαλούμε να ενημερώσετε τα μέλη ΔΕΠ, τους προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές του τμήματός σας.  

 
 
Με φιλικούς χαιρετισμούς,
Ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής
 
Παντελής Γεωργογιάννης

τ. Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Πατρών