Ανακοίνωση για την εξέταση του μαθήματος ΨΕΕ

Στο e-learning εχει αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση για την προφορική εξέταση του μαθήματος ΨΕΕ στις 21/06/2022 και ώρα 12:00-14:00.

Παρακαλώ όλοι οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές και ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΕΣ να ενημερωθούν άμεσα

Βασιλική Μπαλάσκα