Μαθηματικά ΙΙ, Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστική

Τα Μαθηματικά ΙΙ είναι προγραμματισμένα για την Τρίτη 21/6 9.00-11.00 πμ και η Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστική για τις 23/6 12.00-2.00 μμ. Είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας, σύμφωνα με το ΦΕΚ/ Β/ 2676/ 31-5-2022:

Επιπλέον ισχύει ο κανονισμος εξετάσεων, όπως είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Τμήματος:

Κανονισμός-εξετάσεων-ΜΠΥΤ-ΔΙΠΑΕ.pdf (ihu.gr)

Φοιτητές και φοιτήτριες που έχουν δικαίωμα ειδικής εξέτασης καλούνται να ενημερώσουν ηλεκτρονικά τον διδάσκοντα για την πρόθεσή τους να εξεταστούν προφορικά. Η προφορική εξέταση θα λάβει χώρα στο γραφείο του διδάσκοντα  1 ώρα μετά το πέρας της κανονικής εξέτασης, και για τα δύο μαθήματα.

Η ύλη των εξετάσεων είναι αναρτημένη στο e-learning.

Ο διδάσκων,

Χρήστος Αναστασίου

Καθηγητής