Αποτελέσματα: Μαθηματικά ΙΙ, Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστική

Τα αποτελέσματα της εξεταστικής Ιουνίου 2022 έχουν αναρτηθεί στο elearning μαζί με τις λύσεις των θεμάτων. Η ημερομηνία μεταφοράς στο egram όπως και η δυνατότητα ενδεχόμενης ΄΄ένστασης καθορίζονται από τις αντίστοιχες ανακοινώσεις που τα συνοδεύουν.

Ο διδάσκων,

Χρ΄ήστος Αναστασίου, Καθηγητής