Εκλογές ΕΔΙΠ

1.ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ – ΟΡΓΑΝΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ (Ο.Δ.Ε.)

Για την ανάδειξη του εκπροσώπου των  μελών Ε.ΔΙ.Π. με τον αναπληρωτή τους  (με θητεία από 1/9/2022 έως και 31/08/2023) στη Συνέλευση του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Μηχανικών  του Διεθνούς  Πανεπιστημίου της Ελλάδος (∆Ι.ΠΑ.Ε.)

2 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΚΛΟΓΕΣ Για την ανάδειξη του εκπροσώπου των  μελών Ε.ΔΙ.Π. με τον αναπληρωτή τους  (με θητεία από 1/9/2022 έως και 31/08/2023) στη Συνέλευση του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Μηχανικών του Διεθνούς  Πανεπιστημίου της Ελλάδος (∆Ι.ΠΑ.Ε.)

ευχαριστώ πολύ

-- 
Η γραμματέας
Ευλαμπία Μαραντίδου 
ΔΙ.ΠΑ.Ε.
Σχολή Μηχανικών
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής,Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών 
Πανεπιστημιούπολη Σερρών
Τηλ: 2321049341
Email:evi@teicm.gr