ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ 2022 2023

Η Ανακοίνωση

Εισηγητική Έκθεση

Τομέας ΤΛΑ

Τομέας Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων

Τομέας Αρχιτεκτονικής

Η γραμματέας Ευλαμπία Μαραντίδου ΔΙ.ΠΑ.Ε. Σχολή Μηχανικών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστημιούπολη Σερρών Τηλ: 2321049341 Email:evi@teicm.gr