Αποτελεσμα Διαδικασιας Εκλογων για την πλήρωση μιας (1) θέσης μέλους Δ.Ε.Π. στη βαθμßδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εξώρυξη Γνώσης από Βάσεις Δεδομένων και Κατηγοριοποίηση» (ΑΡΡ 26899), του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικ΄ής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Μηχανικών του ΔΙ,ΠΑ.Ε.

Η απόφαση

Η γραμματέας
Ευλαμπία Μαραντίδου 
ΔΙ.ΠΑ.Ε.
Σχολή Μηχανικών
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής,Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών 
Πανεπιστημιούπολη Σερρών
Τηλ: 2321049341
Email:evi@teicm.gr