ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΟΥΛΙΟΣ – ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Γραμματεία του Τμήματος θα είναι κλειστή:

από 25/07/2022 έως και 29/07/2022, λόγω άδειας και λόγω ασθένειας του προσωπικού της και

από 01/08/2022 έως και 19/08/2022 σύμφωνα με την απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Γραμματεία Τμήματος