Σχετικά με τις εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: Σχετικά με τις εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023.

  • Για τις εγγραφές  των πρωτοετών φοιτητών του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, να παρακολουθείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας για να δείτε πότε θα ανοίξει η εφαρμογή της ηλεκτρονικής εγγραφής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
  • Επίσης να παρακολουθείτε την ιστοσελίδα του τμήματος όπου θα υπάρξει ανακοίνωση σχετικά με τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να μας προσκομίσετε για την ολοκλήρωση της εγγραφής των πρωτοετών φοιτητών στο τμήμα.

Γραμματεία Τμήματος