Έναρξη λειτουργίας του νέου Ελληνικού Κέντρου Ενιαίας Εξυπηρέτησης – ΕΚΕΕ (Point of Single Contact – PSC) EU-GO – Διεκπεραίωση των διαδικασιών της Οδηγίας 2006/123/ΕΚ από τα ΚΕΠ-ΕΚΕΕ

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η γραμματέας
Ευλαμπία Μαραντίδου 
ΔΙ.ΠΑ.Ε.
Σχολή Μηχανικών
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής,Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών 
Πανεπιστημιούπολη Σερρών
Τηλ: 2321049341
Email:evi@teicm.gr