Θεωρία στον Προγραμματισμό I και Τεχνολογία Λογισμικού

Τα μαθήματα θεωρίας Εισαγωγή στον Προγραμματισμό και Τεχνολογία Λογισμικού δε θα πραγματοποιηθούν την εβδομάδα 26/9 – 30/9.

Θα γίνει αναπλήρωση μετά από συνεννόηση με το διδάσκοντα

Ο Διδάσκων

Ν. Πεταλίδης