ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Ανακοινώνεται ότι, το εργαστήριο Οπτικές Επικοινωνίες της Τρίτης θα διεξάγεται μια διδακτική ώρα για το κάθε τμήμα. Επομένως, το Ε1 θα διεξάγεται κάθε Τρίτη 13:00-14:00 και το Ε4 θα διεξάγεται κάθε Τρίτη 14:00-15:00. Αντιστοίχως, τα τμήματα Ε2,Ε5 και Ε3, Ε6 της Τρίτης θα διεξάγονται τις ώρες 15:00-16:00 , 16:00-17:00 και 17:00-18:00 , 18:00-19:00 αντίστοιχα. Αναλυτικότερα:

ΤΜΗΜΑΤΑΩΡΕΣ
Ε113:00-14:00
Ε414:00-15:00
Ε215:00-16:00
Ε516:00-17:00
Ε317:00-18:00
Ε618:00-19:00

Ο διδάσκων