Υποτροφίες για υποψήφιους Διδάκτορες, Καθηγητές και Ερευνητές από την Σλοβακία 

Σας γνωρίζουμε ότι το υπ.αριθ. πρωτ. 112663  /Z1/16-09-2022 έγγραφό μας με θέμα «Υποτροφίες για υποψήφιους Διδάκτορες, Καθηγητές και Ερευνητές από την Σλοβακία », το οποίο σας απεστάλη από την υπηρεσία μας με το από 16/09/2022 ηλεκτρονικό μήνυμα , ανακοινοποιήθηκε στο ορθό με το επισυναπτόμενο στο παρόν έγγραφό μας.

 Η ανακοινοποίηση στο ορθό αφορά στον φορέα υποδοχής των αιτήσεων  (Υπουργείο Παιδείας, Τμήμα Δ΄ Φοιτητικών Θεμάτων & Υποτροφιών)  και στη νέα προθεσμία υποβολής των αιτήσεων  (Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2022).

Έγγραφο 1

Έγγραφο 2

Έγγραφο 3

Με εκτίμηση

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΤΜΗΜΑ Δ΄ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ